Vymáhací řízení vůči holdingu Agrofert; zákon o střetu zájmů


Žádost ze dne 28. 1. 2021 o poskytnutí:

  1. seznamu dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět,
  2. kopie jakéhokoliv dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Poskytnuté informace:

  1. NKÚ nevedl a nevede žádné vymáhací řízení ve věci vrácení dotace poskytnuté holdingu Agrofert (včetně jeho dceřiných společností).
  2. NKÚ nemá zpracován žádný interní dokument (stanovisko, memorandum, posudek, metodický návod) ve vztahu k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Při plnění povinností podpůrného orgánu ve smyslu uvedeného zákona NKÚ postupuje podle pokynů Ministerstva spravedlnosti, které je Centrálním evidenčním orgánem podle zákona o střetu zájmů a ústředním správním úřadem pro oblast střetu zájmů.

tisk stránky