Využívání služeb e-tržiště


Informace týkající se využívání služeb e-tržiště (k žádosti ze dne 5. 3. 2013)

  1. NKÚ užívá služeb e-tržiště TENDERMARKET, jehož provozovatelem je sdružení TENDERMARKET, kde vedoucím členem sdružení je společnost Tender systems s.r.o., IČ: 29145121. NKÚ nevyužívá služeb tzv. resortního e-tržiště, tj. nevynakládá finanční prostředky za e-tržiště z vlastního rozpočtu.
  2. NKÚ užívá pouze základní služby e-tržiště TENDERMARKET.
  3. Pro zvýšení efektivity úspory veřejných financí a v souladu s transparentností navenek se NKÚ rozhodl, že i přesto, že usnesení vlády jsou pro NKÚ pouze doporučující, se bude řídit usnesením vlády a bude povinně zadávat prostřednictvím e-tržiště komodity, které jsou obsaženy v usnesení vlády č. 451 ze dne 15. 6. 2011 (Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím e-tržiště). NKÚ zadává prostřednictvím e-tržiště také komodity, které nejsou povinné zadávat prostřednictvím e-tržiště - např. pojištění vozidel NKÚ.
  4. Na základě vnitřní směrnice zadávací útvary NKÚ jsou povinny u komodit uvedených v příloze č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 oslovit dodavatele prostřednictvím e-tržiště u veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 50 000 Kč bez DPH.
  5. NKÚ nezadává prostřednictvím e-tržiště komodity, jejich předpokládaná hodnota přesahuje 5 000 Kč a zároveň nedosahuje částky 50 000 Kč bez DPH.
  6. Povinnost zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště na NKÚ upravuje Směrnice prezidenta NKÚ č. 73, o veřejných zakázkách a uzavírání smluv a zápisů při nakládání s majetkem státu, která byla žadateli poskytnuta.

tisk stránky