Žádost o kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/35


Žádost o poskytnutí kontrolního závěru z kontroly NKÚ 12/35 - Vznik Úřadu práce ČR a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávek.

NKÚ poskytl požadovanou informaci v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkazem na zveřejněnou informaci. Kontrolní závěr z kontrolní akce 12/35 je publikován v částce 3/2013 Věstníku NKÚ, který je veřejně přístupný na webových stránkách NKÚ (viz http://www.nku.cz/cz/publikace/vestnik-nku---obsah-rocniku-2013-id6400). 

tisk stránky