Zahraniční cesty představitelů NKÚ


Žádost ze dne 23. 11. 2021 o informace o zahraničních cestách představitelů NKÚ – prezidenta, viceprezidentky a členů NKÚ ve funkčním období od 22. 3. 2013 doposud.

NKÚ žadateli poskytl požadované mimořádně rozsáhlé informace v elektronické podobě na flash disku a v přílohách doplňujícího elektronického sdělení.

tisk stránky