Zajištění BOZP a PO


Žádost ze dne 26. 7. 2017 o poskytnutí informací o zajištění BOZP a PO v NKÚ

Poskytnuté informace:

NKÚ uzavřel dne 30. 3. 2007 Smlouvu o zabezpečování komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce se společností Požární bezpečnost, s. r. o., Královský vršek 42, 586 01 Jihlava, zastoupenou Robertem Válalem, jednatelem, IČ: 27660940. Přikládáme kopii předmětné smlouvy včetně dodatků.

Nově nastoupivší zaměstnanci NKÚ jsou proškolováni v problematice PO a BOZP neprodleně po nástupu do pracovního poměru osobou odborně způsobilou a zároveň s nimi jsou proškolováni zaměstnanci stávající, u kterých vypršela platnost periodických školení. Náklady na školení jsou uvedeny v Dodatku č. 6 (bod D Přílohy č. 2) k výše uvedené smlouvě. NKÚ nevyčísluje náklady na proškolení jednoho nastoupivšího zaměstnance ani náklady na proškolení jednoho zaměstnance stávajícího.

Cena za poskytování komplexních služeb v oblasti PO a BOZP od 26. 1. 2017 činí 19 602 Kč měsíčně včetně DPH. Od 15. 10. 2015 do 25. 1. 2017 činily platby za níže uvedené služby 16 980 Kč měsíčně včetně DPH.

PO a BOZP zabezpečuje osoba odborně způsobilá, která je zaměstnancem dodavatele, a jeden zaměstnanec odboru bezpečnostního NKÚ, jenž tuto činnost vykonává jako jednu z více pracovních činností uvedených v náplni práce.

tisk stránky