Zdůvodnění odměn pro dr. Simeonu Zikmundovou


Zdůvodnění odměn přiznaných v letech 2009 a 2010 JUDr. Simeoně Zikmundové:

rok 2009:

Za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů souvisejících s převzetím agendy řízení správní sekce, zajištěním přípravy a zahájením prací na realizační části projektu Státní pokladna. Za zahájení agendy nového vedení účetnictví, za zahájení agendy zavedení popisů pracovních míst do NKÚ a za plnění zadaných pracovních úkolů v nadstandardní kvalitě s časovým předstihem.

rok 2010:

Za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů souvisejících s nápravnými opatřeními k auditům, se zahájením a přípravou vnitřního předpisu k užívání mobilních telefonů a se zavedením nového modelu řízení správní sekce. Za úspěšné splnění úkolů souvisejících s přípravou variantně sestaveného rozpočtu a střednědobého výhledu, s realizovanou změnou vnitřní úpravy procesu zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek, implementací ISSSP do praxe NKÚ, zajištěním plné funkčnosti školicího střediska, přípravou plánu vzdělávacích akcí a se zaváděním strategických řídících dokumentů ve správní sekci. Za úspěšné splnění úkolů souvisejících se zkušebním provozem hodnocení, za provedené školení vedoucích zaměstnanců v rámci hodnocení, za přímé vedení agend personálního odboru v době dlouhodobé pracovní neschopnosti pověřené ředitelky odboru, za dokončení vnitřních předpisů úřadu upravujících mobilní telefonii a autoprovoz, za přípravu novely organizačního řádu v části agend správní sekce, návrhy na hospodaření s neupotřebitelným majetkem ČR ve správě NKÚ, za zpracování návrhu rozpočtu ve struktuře požadované kontrolním výborem, za odbornou přípravu setkání se SAI Gruzie, přípravu prezentací, moderování setkání a aktivní účast na většině jednání a dále za lektorskou práci a přípravu podkladů pro rozhodnutí prezidenta Úřadu.

tisk stránky