Zpráva o výsledku kontrolní akce č. 15/03


Žádost o "poskytnutí informace k tomu, že Ministerstvo vnitra ČR neoprávněně vydalo 390 milionů na elektronizaci veřejné správy. Konkrétně se jedná o zprávu NKÚ týkající se projektu budování CMS (centrální místo služeb)."

Poskytnuté informace:

Výsledkem kontrolní činnosti NKÚ jsou kontrolní závěry, což jsou písemné zprávy obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole prováděné NKÚ podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Všechny schválené kontrolní závěry jsou zveřejňovány.

Předmětnou problematiku NKÚ prověřoval v kontrolní akci 15/03 - Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra. Kontrolní závěr z této kontroly byl zákonným způsobem zveřejněn na internetových stránkách NKÚ. Vaši žádost proto vyřizujeme podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělením údajů, které umožňují vyhledání a získání zveřejněné informace, tj. odkazem na internetovou stránku, kde se kontrolní závěr z kontroly 15/03 nachází, viz http://www.nku.cz/kon-zavery/K15003.pdf.

tisk stránky