Zpráva z kontrolní akce č. 13/32


Žádost ze dne 30. 7. 2014 o zprávu týkající se posledního šetření na Ministerstvu pro místní rozvoj (KA 13/32).

V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla žádost vyřízena poskytnutím údajů umožňujících vyhledání a získání požadované informace.

NKÚ podle plánu kontrolní činnosti provedl kontrolu 13/32 - Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu. K výsledku této kontroly NKÚ na svých internetových stránkách zveřejnil dne 28. 7. 2014 tiskovou zprávu, k níž je připojena Podrobná informace z ukončené kontrolní akce 13/32 (pdf 370 kB).

tisk stránky