Zpřístupnění výsledků kontrolní akce č. 15/10


Žádost ze dne 2. června 2016 o zpřístupnění kontroly 15/10, v rámci které bylo kontrolováno Ministerstvo pro místní rozvoj.

Poskytnuté informace:

NKÚ vykonává kontrolu podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem kontrolní činnosti NKÚ jsou kontrolní závěry, což jsou písemné zprávy obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole. Všechny schválené kontrolní závěry jsou zveřejňovány. Kontrolní závěr z kontroly 15/10 byl zákonným způsobem zveřejněn na internetových stránkách NKÚ.

Vaši žádost proto vyřizujeme podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělením údajů, které umožňují vyhledání a získání zveřejněné informace, tj. odkazem na internetovou stránku, kde se kontrolní závěr z kontroly 15/10 nachází, viz http://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K15010.pdf.

tisk stránky