Zpráva o poskytování informací za rok 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2007 byly zaevidovány tři písemné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Jedna z žádostí byla v souladu s uvedeným zákonem odložena, neboť žadatel požadoval po NKÚ poskytnutí materiálu, jehož původcem byl jiný subjekt. Další žádost uplatnila právnická osoba z titulu účastníka správního řízení vedeného jiným správním orgánem; po osobním jednání se zástupcem žadatele byla žádost z režimu zákona o svobodném přístupu k informacím vyňata. Na třetí žádost byla poskytnuta informace v zákonné lhůtě dle uvedeného zákona.

Kromě písemných žádostí odbor komunikace operativně vyřizoval i četné telefonické žádosti o informace, zaměřené převážně na kontrolní činnost NKÚ.

V tomto roce zároveň odbor komunikace participoval na projektu MV Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů.

Žádosti o informace vyřizuje NKÚ bezplatně.

tisk stránky