Zpráva o poskytování informací za rok 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb.


NKÚ obdržel za rok 2009 celkem 27 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádosti byly v souladu se zákonem vyřízeny úplným poskytnutím požadovaných informací (14 žádostí), částečným odmítnutím žádosti (tři žádosti) nebo odložením žádosti pro věcnou nepříslušnost NKÚ (10 žádostí), přičemž byla žadatelům poskytnuta doporučení pro další kvalifikovaný postup ve věci.

V jednom případě byla podána stížnost proti vyřízení žádosti částečným zamítnutím poskytnutí informace. Stížnost byla zamítnuta, žadatelem bylo podáno odvolání a toto bylo rovněž zamítnuto. Částečné odmítnutí podání informace bylo zdůvodněno v souladu se zákonem (ochrana osobnosti a soukromí fyzické osoby).

Stejně jako v roce 2008 přijal NKÚ i řadu telefonických žádostí o informace, které byly vyřízeny operativně, a žadatelé nepožadovali další formální vyřízení podle zákona.

tisk stránky