Zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2012 NKÚ obdržel 11 žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatelé se zajímali o informace o kontrolní činnosti NKÚ, o smluvních vztazích NKÚ a jeho postupu při zadávání veřejných zakázek a informace o odměnách zaměstnanců.

Dva žadatelé po seznámení s formálními náležitostmi podávání a vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. své žádosti stornovali a jejich dotazy NKÚ zodpověděl mimo režim zákona. NKÚ vydal jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v níž byly požadovány informace o odměnách zaměstnanců. Důvodem pro odmítnutí této žádosti byla ochrana soukromí a osobních údajů. Požadované informace NKÚ poskytl v anonymizované podobě mimo režim zákona. Dvě žádosti NKÚ odložil, neboť požadované informace se netýkaly působnosti NKÚ (informace o jiném subjektu a informace o úkonech orgánů činných v trestním řízení v návaznosti na kontrolní závěr z kontrolní akce 10/26).

V roce 2012 nebyl podán rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rovněž nebyla uplatněna stížnost podle § 16a zákona. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky