Zpráva o poskytování informací za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2015 NKÚ obdržel 21 písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dvě žádosti NKÚ odložil, jednu z důvodu věcné nepříslušnosti a druhou pro nereagování žadatele na výzvu o doplnění žádosti dle § 14 odst. 5a zákona č. 106/1999 Sb. Na ostatních 19 žádostí NKÚ poskytl požadované informace v plném rozsahu.

V roce 2015 nebyla na postup NKÚ při vyřizování žádostí o informace podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Městský soud v Praze v roce 2015 vydal rozhodnutí o správní žalobě proti NKÚ podané žadatelem, jemuž NKÚ odmítl poskytnout informace požadované v roce 2011. Soud v rozsudku ze dne 5. 6. 2015, čj. 7A 127/2011-31, zrušil rozhodnutí NKÚ z roku 2011 ve věci, nařídil NKÚ poskytnout část původně požadovaných informací (rozhodnutí Kárné komory NKÚ) a v části původní žádosti, která požadovala informace o jednání Kolegia NKÚ, věc vrátil NKÚ k dalšímu řízení. V návaznosti na zmíněný rozsudek NKÚ část informací požadovaných v roce 2011 žadateli poskytl a část svým rozhodnutím poskytnout odmítl s odůvodněním podle § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti nebyl podán opravný prostředek. V souvislosti s tímto případem NKÚ vynaložil náklady ve výši 2 600 Kč.

tisk stránky