Zpráva o poskytování informací za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2016 NKÚ obdržel 27 písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Třináct žádostí NKÚ vyřídil poskytnutím požadovaných informací, z toho ve čtyřech případech v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelům údaje umožňující vyhledat požadované informace, které již byly zveřejněny. Devět žádostí NKÚ odložil, sedm z důvodu věcné nepříslušnosti a dvě po marném uplynutí lhůty pro doplnění, resp. upřesnění žádosti ze strany žadatele. Pěti žádostem, v nichž byly požadovány informace o průběhu kontrol NKÚ (kontrolní protokoly a jiné kontrolní materiály), NKÚ nevyhověl a vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odůvodněním podle § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V jednom případě žadatel podal proti vydanému rozhodnutí odvolání, napadené rozhodnutí bylo zrušeno a žádost po novém projednání byla vyřízena poskytnutím údajů umožňujících vyhledat požadovanou informaci, která byla nezávisle na realizované kontrolní akci NKÚ zveřejněna jiným subjektem.

V roce 2016 nebyla na postup NKÚ při vyřizování žádostí o informace podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

tisk stránky