Zpráva o poskytování informací za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2020 NKÚ obdržel 19 písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

Na deset žádostí NKÚ poskytl požadované informace v plném rozsahu, např. informace o výsledcích kontrolní činnosti, o zadaných zakázkách a o pozemcích, k nimž má NKÚ právo hospodaření. Jednu žádost, v níž byly požadovány informace z průběhu kontrolní akce, NKÚ podle § 11 odst. 4 písm. d) informačního zákona odmítl. K jedné žádosti NKÚ poskytl část požadovaných informací a část žádosti, v níž byly požadovány neexistující informace, odmítl z faktických důvodů. Pět žádostí NKÚ odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, protože se požadované informace netýkaly působnosti NKÚ.

K jedné žádosti o poskytnutí několika set informací z různých oblastí činnosti NKÚ a o zaslání mnoha dokumentů v listinné podobě NKÚ požadované informace vyhledal a oznámil žadateli výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a za pořízení kopií požadovaných dokumentů. Následně pro nezaplacení úhrady v zákonné lhůtě NKÚ tuto žádost odložil v souladu s § 17 odst. 5 informačního zákona. U jedné žádosti, z níž nebylo zřejmé, jaké konkrétní informace jsou požadovány, NKÚ požádal žadatele o upřesnění žádosti. Žadatel svou žádost ve třicetidenní lhůtě neupřesnil, a proto NKÚ podle § 14 odst. 5 písm. b) informačního zákona rozhodl o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel odvolání. O odvolání rozhodoval podle § 20 odst. 5 informačního zákona Úřad pro ochranu osobních údajů, který odvolání zamítl a postup NKÚ při vyřizování žádosti potvrdil.

Proti postupu NKÚ při vyřizování žádostí bylo podáno pět stížností (čtyři proti odložení žádosti, jedna proti požadování úhrady nákladů). O stížnostech rozhodoval Úřad pro ochranu osobních údajů, který postup NKÚ při vyřizování žádostí potvrdil.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky