1. jednání Kolegia NKÚ dne 20.1.2020


Na I. jednání Kolegia NKÚ dne 20. ledna 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět kontrolního výboru PS PČR k provedení kontroly Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/19 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/30 - Uplatňování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v praxi veřejného nakupování u vybraných organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/01 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Stanovisko člena Úřadu k odvolání v kontrolní akci č. 19/05 - Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zahraničních věcí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/06 - Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (odvolání kontrolované osoby Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Univerzita Karlova a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/11 - Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra)

tisk stránky