10. jednání Kolegia NKÚ dne 15.7.2019


Na X. jednání Kolegia NKÚ dne 15.7.2019 bylo projednáno mj. následující:

 • Změna rozpočtu na rok 2019 – Rozpočtové opatření č. 2
 • Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2020
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/36 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Doplnění Plánu kontrolní činnosti na rok 2019 o kontrolní akci č. 19/34 - Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/09 - Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/10 - Opravy a údržba silničních mostů (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/17 - Peněžní prostředky státu poskytnuté na podporu zdravotnického výzkumu (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Odvolání v kontrolní akci č. 18/24 - Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (odvolání kontrolované osoby statutární město Plzeň)
 • Odvolání v kontrolní akci č. 18/25 - Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017 (odvolání kontrolované osoby Městský soud v Praze)
 • Odvolání v kontrolní akci č. 18/26 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Odvolání v kontrolní akci č. 18/30 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitra (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/19 - Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury

tisk stránky