11. jednání Kolegia NKÚ dne 24.7.2017


Na XI. jednání Kolegia NKÚ 24. července 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu 2017 – Rozpočtové opatření č. 3
  • Informace k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2018 – kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/12 - Správa daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) – změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly, Kontrolované osoby – doplňuje se
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/14 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/31 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/28 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zdravotnictví)

tisk stránky