11. jednání Kolegia NKÚ dne 29.7.2019


Na XI. jednání Kolegia NKÚ dne 29. července 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/31 - Peněžní prostředky určené na udržení a rozvoj schopnosti vzdušných sil Armády České republiky včetně nadzvukového letectva (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany); stupeň utajení Vyhrazené
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/28 - Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní sily (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/36 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvková organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně (odvolání kontrolované osoby Moravská zemská knihovna v Brně)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/25 - Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/30 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitra
  • Proces zpracování usnesení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách

tisk stránky