11. jednání Kolegia NKÚ dne 31.7.2023


Na XI. jednání Kolegia NKÚ dne 31. července 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/18 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2022, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2022 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022 (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/29 - Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) – (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/30 - Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péči (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo zdravotnictví)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/05 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím

tisk stránky