12. jednání Kolegia NKÚ dne 19.7.2021


Na XII. jednání Kolegia NKÚ dne 19. července 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/34 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 (změna v položce předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/32 - Plnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb (vypuštění KA z PKČ);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/18 - Peněžní prostředky určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad vlády České republiky);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/23 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami (odvolání kontrolované osoby Česká federace potravinových bank, z. s. a Ministerstvo zemědělství);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/34 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo průmyslu a obchodu);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/22 - Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/33 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020;

tisk stránky