12. jednání Kolegia NKÚ dne 19.8.2019


Na XII. jednání Kolegia NKÚ 19. srpna 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/28 - Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/22 - Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/22 - Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo dopravy)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/24 - Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (odvolání kontrolované osoby ČSAD Havířov a.s. a Centrum pro regionální rozvoj České republiky)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/27 - Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/29 - Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačního programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (odvolání kontrolované osoby Czechinvest)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/23 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/26 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018

tisk stránky