12. jednání Kolegia NKÚ dne 19.9.2016


Na XII. jednání Kolegia dne 19. září 2016 bylo projednáno mj.:

  • Změna rozpočtu na rok 2016 - Mimořádné rozpočtové opatření č. 4
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/33 - Správa spotřebních daní (změna v položce Časový plán - předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/01 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů (změna v položce Časový plán - předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/21 - Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 15/33 - Správa spotřebních daní (odvolání kontrolované osoby - Generální ředitelství cel)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/02 - Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systému (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo vnitra)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/04 - Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo zdravotnictví)

tisk stránky