13. jednání Kolegia NKÚ dne 17.10.2016


Na XIII. jednání Kolegia NKÚ dne 17. října 2016 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2016 – Rozpočtové opatření č. 5
  • Plán kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2017
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/23 - Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 16/26 - Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/28 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/01 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/08 - Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo spravedlnosti)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/33 - Správa spotřebních daní
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/04 - Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví

tisk stránky