13. jednání Kolegia NKÚ dne 9.9.2019


Na XIII. jednání Kolegia NKÚ 9. září 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/05 Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/24 - Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/36 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně (odvolání kontrolované osoby Národní knihovna České republiky)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/01 - Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (odvolání kontrolované osoby Mininsterstvo průmyslu a obchodu)

tisk stránky