14. jednání Kolegia NKÚ dne 14.11.2016


Seznam usnesení XIV. jednání Kolegia konaného dne 14. listopadu 2016:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/31 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/11 - Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (odvolání kontrolované osoby Úřad práce České republiky)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/05 - Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/07 - Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik
  • Změna Organizačního řádu NKÚ

tisk stránky