14. jednání Kolegia NKÚ dne 18.9.2023


Na XIV. jednání Kolegia NKÚ dne 18. září 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/27 - Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/07 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/06 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/01 - Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/02 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření v oblasti cestovního ruchu (odvolání kontrolované osoby Sauna Třpyt, z. s.)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/03 - Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/08 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D 35
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/24 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/26 - Peněžní prostředky vynakládané na zvýšení bezpečnosti silničního provozu
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/30 - Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčí

tisk stránky