14. jednání Kolegia NKÚ dne 30.9.2019


Na XIV. jednání Kolegia NKÚ 30. září 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/31 - Peněžní prostředky určené na udržení a rozvoj schopnosti vzdušných sil Armády České republiky včetně nadzvukového letectva; v režimu utajení ve stupni Vyhrazené
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/22 - Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se, Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/14 - Zavedení elektronických občanských průkazů a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/19 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/27 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (vypuštění kontrolní akce z PKČ na rok 2019)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/24 - Podpora veřejné městské a regionální dopravy financována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/27 - Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/29 - Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/01 - Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • tisk stránky