15. jednání Kolegia NKÚ dne 28.11.2016


Na XV. jednání Kolegia NKÚ 28. listopadu 2016 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2016 – Rozpočtové opatření č. 6
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/09 - Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu (změna v položce Časový plán)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/09 - Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zdravotnictví)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/01 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/02 - Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systému
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/08 - Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015

tisk stránky