15. jednání Kolegia NKÚ dne 16.10.2023


Na XV. jednání Kolegia NKÚ dne 16. října 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2023 – Rozpočtové opatření č. 4
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/13 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/23 - Peněžní prostředky státu z daně příjmů právnických osob a správa této daně (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/32 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší (vypuštění KA z PKČ na rok 2023)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/18 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2022, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2022 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/23 - Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/28 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/29 - Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

tisk stránky