17. jednání Kolegia NKÚ dne 27.11.2023


Na XVII. jednání Kolegia NKÚ dne 27. listopadu 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2023 – Rozpočtové opatření č. 5
  • Změna Organizačního řádu NKÚ
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/13 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem těžiště psychiatrické péče do komunity (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/27 Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení

tisk stránky