18. jednání Kolegia NKÚ dne 9.12.2019


Na XVIII. jednání Kolegia NKÚ dne 9. prosince 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/28 - Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/04 - Podpora protipovodňových opatření (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/02 - Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel

tisk stránky