3. jednání Kolegia NKÚ dne 7.3.2016


Na III. jednání Kolegia NKÚ dne 7. března 2016 bylo projednáno mj. následující:

  • Závěrečný účet kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2015
  • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2015
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/01 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/23 - Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravy (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo dopravy)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/10 - Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/15 - Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/19 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/21 - Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou službu v drážní osobní dopravě
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/39 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit organizační složky státu Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek

tisk stránky