4. jednání Kolegia NKÚ dne 18.3.2024


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 18. března 2024 bylo projednáno mj. následující:

  • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2023
  • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2023
  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2023
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/06 - Peněžní prostředky Modernizačního fondu určené na podporu obnovitelných zdrojů energie (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/07 - Peněžní prostředky vynakládané na vznik a rozvoj digitálních technických map včetně souvisejících informačních systémů (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/09 - Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům (odvolání kontrolované osoby – Generální finanční ředitelství);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/12 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (odvolání kontrolované osoby – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/13 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy (odvolání kontrolované osoby – TKD OSTRAVA MOŠNOV, s.r.o.)

tisk stránky