4. jednání Kolegia NKÚ dne 21.3.2016


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 21. března 2016 bylo projednáno mj. následující:

  • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2015
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/20 - Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/24 - Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie
  • Nabídka Sekretariátu EUROSAI k uspořádání kongresu EUROSAI v roce 2020 a předsednictví EUROSAI v letech 2020-2023.

tisk stránky