4. jednání Kolegia NKÚ dne 27.2.2023


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 27. února 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/14 - Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/07 - Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/12 - Peněžní prostředky státu určené napřípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva

tisk stránky