5. jednání Kolegia NKÚ dne 23.3.2020


Na V. jednání Kolegia NKÚ dne 23. března 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2020 – Rozpočtové opatření č. 2
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/10 - Opravy a údržba silničních mostů (změna v položce Časový plán předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/26 - Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)

tisk stránky