6. jednání Kolegia NKÚ dne 25.4.2016


Na VI. jednání Kolegia dne 25. dubna 2016 bylo projednáno následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2016 – Rozpočtové opatření č. 2
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/09 - Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/28 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond kinematografie (odvolání kontrolované osoby – Státní fond kinematografie)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/30 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (odvolání kontrolované osoby – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/32 - Účetní závěrka Ministerstva vnitra k 31. 12. 2014 (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo vnitra)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/25 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí

tisk stránky