7. jednání Kolegia NKÚ dne 16.5.2016


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 16. května 2016 bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/10 - Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/14 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/09 - Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství (odvolání kontrolované osoby - Zemědělský svaz České republiky)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/17 - Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/26 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2007-2013
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/27 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/29 - Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnice D 8

tisk stránky