7. jednání Kolegia NKÚ dne 20.5.2019


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 20. května 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/16 - Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/05 - Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/06 - Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/21 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy (odvolání kontrolované osoby Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Pardubice)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/17 - Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/20 - Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality

tisk stránky