7. jednání Kolegia NKÚ dne 24.4.2023


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 24. dubna 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/08 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35 (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/31 - Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/11 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce; předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/13 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem těžiště psychiatrické péče do komunity (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/25 - Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agend (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce; předložení KZ ke schválení)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/07 - Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/14 - Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

tisk stránky