8. jednání Kolegia NKÚ dne 30.5.2016


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 30. května 2016 bylo projednáno:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/11 - Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 15/31 - Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 15/40 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení (odvolání kontrolované osoby - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/28 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond kinematografie
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/30 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/32 - Účetní závěrka Ministerstva vnitra k 31.12.2014

tisk stránky