9. jednání Kolegia NKÚ dne 24.6.2019


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 24. června 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/19 - Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/21 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/06 - Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/09 - Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/11 - Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra (změna v položce Kontrolované osoby – upřesnuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/19 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/33 - Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky (změna v položce Předmět kontroly, Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/16 - Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/18 - Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/35 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřad

tisk stránky