9. jednání Kolegia NKÚ dne 27.6.2022


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 27. června 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Projednání návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2023;
  • Projednání návrhu změny rozpočtu NKÚ na rok 2022 – Rozpočtové opatření č. 2;
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/37 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1 (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/09 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se);
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/38 - Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo spravedlnosti);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/24 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021;

tisk stránky