9. jednání Kolegia NKÚ dne 5.6.2017


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 5. června 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/06 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/16 - Program péče o národní kulturní poklad (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/28 - Účetní závěrka Ministerstva financí za rok 2017 (vypuštění kontrolní akce z Plánu kontrolní činnosti na rok 2017)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/21 - Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)

tisk stránky