9. jednání Kolegia NKÚ dne 5.6.2023


Na IX. jednání Kolegia NKÚ 5. června 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke kontrole činnosti České pošty, s. p.
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/17 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2022, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2022 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/19 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost za rok 2022, účetní závěrka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za rok 2022 a údaje předkládané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022

tisk stránky