9. jednání Kolegia NKÚ dne 1.7.2024


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 1. července 2024 bylo projednáno mj. následující:

 • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2024 – Rozpočtové opatření č. 3
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/06 - Peněžní prostředky Modernizačního fondu určené na podporu obnovitelných zdrojů energie (změna v položce Kontrolované osoby – vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se)
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/07 - Peněžní prostředky vynakládané na vznik a rozvoj digitálních technických map včetně souvisejících informačních systémů (změna v položce Kontrolované osoby – vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje)
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/10 - Peněžní prostředky určené na podporu infrastruktury regionálních sociálních služeb (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se; vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se)
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/11 - Peněžní prostředky určené na kontrolní vážení vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy a příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z pokut uložených v souvislosti s kontrolním vážením vozidel (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
 • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/18 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a provoz odpočívek na dálnicích a příjmy Ředitelství silnic a dálnic ČR z pronájmu odpočívek (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly, Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/21 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem těžiště psychiatrické péče do komunity (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo zdravotnictví)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/23 - Peněžní prostředky státu z daně z příjmů právnických osob a správa této daně (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo financí)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/16 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldů
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/18 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Technologická agentura České republiky za rok 2023, účetní závěrka Technologické agentury České republiky za rok 2023 a údaje předkládané Technologickou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023

tisk stránky