Kontroly zahajované v červnu 2014


Datové centrum

14/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center

schválení kontrolního závěru: březen 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


Železniční výhybka (autor: TeVe, zdroj: wikipedia.com)

14/21 - Peněžní prostředky určené na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah

schválení kontrolního závěru: březen 2015
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Adámek Jiří, Ing.

tisk stránky