Kontroly zahajované v červnu 2015


Logo Ministerstva kultury

15/19 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014

schválení kontrolního závěru: únor 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.Lidé na úřadu práce

15/20 - Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

schválení kontrolního závěru: březen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.Jezero Chabařovice (zdroj PKÚ)

15/21 - Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice

schválení kontrolního závěru: březen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hykšová Hana, Ing.Motoráček Regionova (autor Honza Groh, zdroj Wikipedia)

15/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou službu v drážní osobní dopravě

schválení kontrolního závěru: březen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Adámek Jiří, Ing.Logo Ministerstva dopravy

15/23 - Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravy

schválení kontrolního závěru: duben 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.Vlajka EU

15/24 - Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie

schválení kontrolního závěru: leden 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hykšová Hana, Ing.Ústav pro studium totalitních režimů - cedule

15/39 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit organizační složky státu Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek

schválení kontrolního závěru: únor 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef Ing.

tisk stránky