Kontroly zahajované v dubnu 2015


Logo NIPEZ

15/10 - Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím

schválení kontrolního závěru: leden 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Sehoř Karel, Ing.České bankovky - ilustrační foto

15/11 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráci

schválení kontrolního závěru: leden 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.Logo Ministerstva průmyslu a obchodu

15/12 - Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchodu

schválení kontrolního závěru: leden 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.České bankovky - ilustrační foto

15/13 - Státní dluh a výdaje na jeho financování

schválení kontrolního závěru: leden 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPAŽelezniční koridor

15/14 - Peněžní prostředky určené na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru

schválení kontrolního závěru: leden 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Adámek Jiří, Ing.Budovy

15/15 - Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním

schválení kontrolního závěru: únor 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Profeldová Zdeňka, Mgr.tisk stránky